Header Graphic

“Сток плюс” АД

 

НОВИНИ

На 17.06.2019 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Сток Плюс"АД. Виж: ПРОТОКОЛ - СПИСЪК С АКЦИОНЕРИ - Пълномощно

________________

Съветът на директорите на "Сток плюс" АД ("Дружеството") свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17.06.2019 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2. Виж: ПОКАНА - ПРОТОКОЛ НА СД - ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ

________________

На 04.06.2018 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Сток Плюс"АД. Виж: ПРОТОКОЛ - СПИСЪК С АКЦИОНЕРИ

________________

Съветът на директорите на "Сток плюс" АД ("Дружеството") свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 04.06.2018 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2. Виж: ПОКАНА - ПРОТОКОЛ НА СД - ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ

________________

На 07.06.2017 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Сток Плюс"АД. Виж: ПРОТОКОЛ - СПИСЪК С АКЦИОНЕРИ

________________

Съветът на директорите на "Сток плюс" АД ("Дружеството") свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 07.06.2017 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2. Виж: ПОКАНА - ПРОТОКОЛ НА СД - ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ

________________

На 01.06.2016 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Сток Плюс"АД. Виж: ПРОТОКОЛ

________________

Съветът на директорите на "Сток плюс" АД ("Дружеството") свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 01.06.2016 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2. Виж: ПОКАНА - ПРОТОКОЛ НА СД - ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ

________________

На 22.06.2015 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Сток Плюс"АД. Виж: ПРОТОКОЛ

________________

Съветът на директорите на "Сток плюс" АД ("Дружеството") свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22.06.2015 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2. Виж: ПОКАНА - ПРОТОКОЛ НА СД - ПЪЛНОМОЩНО

________________

На 23.06.2014 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Сток Плюс"АД. Виж: ПРОТОКОЛ

________________

Съветът на директорите на "Сток плюс" АД ("Дружеството") свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23.06.2014 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2. Виж: ПОКАНА - ПРОТОКОЛ НА СД - ПЪЛНОМОЩНО  

________________

В меню Отчети и протоколи може да намерите нови документи, свързани с годишното приключване за 2013та година.  

________________

На 24.06.2013г. от 11 ч. в гр.Банкя, п. код 1320, ул.Княз Борис I-ви № 16, ет.2 се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на "Сток Плюс"АД. Виж: ПРОТОКОЛ - ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД. .  

________________

Съветът на директорите на "Сток плюс" АД ("Дружеството") свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24.06.2013 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2. Виж: ПОКАНА - ПРОТОКОЛ НА СД - ПЪЛНОМОЩНО - ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД.  

________________

В меню Отчети и протоколи може да намерите нови документи, свързани с годишното приключване за 2012та година.  

________________

На 25.06.2012г. от 11 ч. в гр.Банкя, п. код 1320, ул.Княз Борис I-ви № 16, ет.2 се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на "Сток Плюс"АД. Виж: ПРОТОКОЛ .  

________________

Съветът на директорите на "Сток плюс" АД ("Дружеството") свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.06.2012 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2. Виж: ПОКАНА - ПРОТОКОЛ НА СД - ПЪЛНОМОЩНО.  

________________

В меню Отчети и протоколи може да намерите нови документи, свързани с годишното приключване за 2011та година.  

________________

На 30.06.2011 г. от 11 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2 се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Сток плюс" АД. Виж: ПРОТОКОЛ .  

________________

Съветът на директорите на "Сток плюс" АД ("Дружеството") свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2011 г. от 11:00 ч. в гр. Банкя, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2. Виж: ПОКАНА - ПРОТОКОЛ НА СД - ПЪЛНОМОЩНО.  

________________

В меню Отчети и протоколи може да намерите нови документи, свързани с годишното приключване за 2010та година.